Preview Mode Links will not work in preview mode

Regelpodden

Dec 14, 2021

Svensk förvaltning lyfts ofta fram som välfungerande. Likväl rapporterar företag om regelverk som tolkas olika, myndigheter och tjänstemän som driver sina egna agendor och långa handläggningstider. Behöver vi se över förvaltningspolitiken för att öka rättssäkerheten för enskilda och företag?Erik...


Nov 16, 2021

Regelpodden dyker i detta avsnitt in i de gröna näringarna och undersöker varför dessa i flera mätningar anger regelverk och myndighetsutövning som sina allra största tillväxthinder. Beror det på olika arbetssätt hos alla de statliga myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna eller på...


Oct 12, 2021

I många år har företagare angett skatt- och momsfrågor som de allra krångligaste och mest tillväxthindrande. Därför dyker vi denna gång ner i momsproblematiken. Vad är egentligen problemet och vad borde förändras och förenklas? Svaren har Anna Sandberg-Nilsson, moms- och skatteexpert på Svenskt...


Sep 13, 2021

Företagens regelkostnader ökar med miljarder varje år. Förenklingsutredningen skulle komma med förslag på hur regelbördan kan minskas, i synnerhet för de mindre företagen. Vilka åtgärder landade de i och vad tycker näringslivet och akademin om dessa förslag? I detta avsnitt möter du Kristina Alsér som...


Aug 17, 2021

Företagare tycker att regelbördan ökar år för år och de har länge efterfrågat regelförbättringar. Men vilka regler är det företagarna allra helst vill åtgärdat? Och hur har det sett ut över tid? I det tredje avsnittet av Regelpodden möter du SKOP:s Örjan Hultåker, som under mer än tio år frågat...