Preview Mode Links will not work in preview mode

Regelpodden

Jun 15, 2021

Ungefär hälften av alla regler som påverkar företagen har sin grund i EU-lagstiftning. Går det att som EU-parlamentariker förändra och förenkla reglerna för unionens företag? Vilka är utmaningarna och hur jobbar parlamentet konkret med detta?

Möt Jörgen Warborn, moderat och svensk EU-parlamentariker...