Preview Mode Links will not work in preview mode

Regelpodden

Jul 13, 2021

Det är ofta på kommunal nivå som företagen kommer i kontakt med lagar och regler. Den kommunala regeltillämpningen är därför en viktig faktor för företagens möjligheter att växa och utvecklas. Hur ser det ut i kommunerna och tar de det på allvar? I detta avsnitt av Regelpodden berättar NNRs expert August...