Preview Mode Links will not work in preview mode

Regelpodden

Aug 17, 2021

Företagare tycker att regelbördan ökar år för år och de har länge efterfrågat regelförbättringar. Men vilka regler är det företagarna allra helst vill åtgärdat? Och hur har det sett ut över tid? I det tredje avsnittet av Regelpodden möter du SKOP:s Örjan Hultåker, som under mer än tio år frågat...