Preview Mode Links will not work in preview mode

Regelpodden

Sep 13, 2021

Företagens regelkostnader ökar med miljarder varje år. Förenklingsutredningen skulle komma med förslag på hur regelbördan kan minskas, i synnerhet för de mindre företagen. Vilka åtgärder landade de i och vad tycker näringslivet och akademin om dessa förslag? I detta avsnitt möter du Kristina Alsér som...