Preview Mode Links will not work in preview mode

Regelpodden

Nov 16, 2021

Regelpodden dyker i detta avsnitt in i de gröna näringarna och undersöker varför dessa i flera mätningar anger regelverk och myndighetsutövning som sina allra största tillväxthinder. Beror det på olika arbetssätt hos alla de statliga myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna eller på...