Preview Mode Links will not work in preview mode

Regelpodden

Jul 13, 2021

Det är ofta på kommunal nivå som företagen kommer i kontakt med lagar och regler. Den kommunala regeltillämpningen är därför en viktig faktor för företagens möjligheter att växa och utvecklas. Hur ser det ut i kommunerna och tar de det på allvar? I detta avsnitt av Regelpodden berättar NNRs expert August...


Jun 15, 2021

Ungefär hälften av alla regler som påverkar företagen har sin grund i EU-lagstiftning. Går det att som EU-parlamentariker förändra och förenkla reglerna för unionens företag? Vilka är utmaningarna och hur jobbar parlamentet konkret med detta?

Möt Jörgen Warborn, moderat och svensk EU-parlamentariker...