Preview Mode Links will not work in preview mode

Regelpodden

Oct 12, 2021

I många år har företagare angett skatt- och momsfrågor som de allra krångligaste och mest tillväxthindrande. Därför dyker vi denna gång ner i momsproblematiken. Vad är egentligen problemet och vad borde förändras och förenklas? Svaren har Anna Sandberg-Nilsson, moms- och skatteexpert på Svenskt...


Sep 13, 2021

Företagens regelkostnader ökar med miljarder varje år. Förenklingsutredningen skulle komma med förslag på hur regelbördan kan minskas, i synnerhet för de mindre företagen. Vilka åtgärder landade de i och vad tycker näringslivet och akademin om dessa förslag? I detta avsnitt möter du Kristina Alsér som...


Aug 17, 2021

Företagare tycker att regelbördan ökar år för år och de har länge efterfrågat regelförbättringar. Men vilka regler är det företagarna allra helst vill åtgärdat? Och hur har det sett ut över tid? I det tredje avsnittet av Regelpodden möter du SKOP:s Örjan Hultåker, som under mer än tio år frågat...


Jul 13, 2021

Det är ofta på kommunal nivå som företagen kommer i kontakt med lagar och regler. Den kommunala regeltillämpningen är därför en viktig faktor för företagens möjligheter att växa och utvecklas. Hur ser det ut i kommunerna och tar de det på allvar? I detta avsnitt av Regelpodden berättar NNRs expert August...


Jun 15, 2021

Ungefär hälften av alla regler som påverkar företagen har sin grund i EU-lagstiftning. Går det att som EU-parlamentariker förändra och förenkla reglerna för unionens företag? Vilka är utmaningarna och hur jobbar parlamentet konkret med detta?

Möt Jörgen Warborn, moderat och svensk EU-parlamentariker...