Preview Mode Links will not work in preview mode

Regelpodden


Oct 12, 2021

I många år har företagare angett skatt- och momsfrågor som de allra krångligaste och mest tillväxthindrande. Därför dyker vi denna gång ner i momsproblematiken. Vad är egentligen problemet och vad borde förändras och förenklas? Svaren har Anna Sandberg-Nilsson, moms- och skatteexpert på Svenskt Näringsliv, tillika gäst i detta avsnitt av Regelpodden.